DALIA AL-DAKHIEL

DALIA AL-DAKHIEL

Teamkoordinator

Jeg har altid haft en stor interesse for kommunikationens store betydning i dagligdagen. Derfor tog jeg kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet og har en kandidatgrad inden for feltet. Med min store interesse for kommunikation, fokuserer jeg på, hvordan man formidler sig skriftligt og mundtligt. Ud over at være teamkoordinator og forløbsansvarlig på det afklarende forløb på Uddannelsesbroen, hjælper jeg med alt fra CV- og ansøgningsskrivning, kompetenceafklaring, mundtlig formidling til de gode råd til læreplads-/jobsamtalen.

Kontakt
daal@tietgen.dk
21270675

SUSAN BOSTAN BECK

SUSAN BOSTAN BECK

Underviser og mentor

Jeg er uddannet socialrådgiver, men min uddannelsesrejse har været en personlig udviklingsrejse for mig. Jeg er opvokset i et tyrkisk hjem og har derfor været meget optaget af, hvordan forskellige kulturer skaber deres egne sandheder og hvordan man kan møde andre mennesker med et åbent sind, trods sine egne sandheder. Som mentor og underviser på Uddannelsesbroen er jeg optaget af at hjælpe mine mentees med at finde frem til DERES sandhed og ståsted her i livet.

Kontakt
ipo@tietgen.dk
20252677

IVER MIDTIBY

IVER MIDTIBY

Underviser

Jeg er uddannet lærer og har en baggrund som underviser og vejleder inden for blandt andet dansk og matematik for voksne. Jeg er også uddannet ordblindelærer og FVU-lærer. Jeg har arbejdet på AMU og VUC, før jeg kom til Uddannelsesbroen. Her underviser jeg fast på det opkvalificerende forløb i dansk og matematik. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at give de unge udfordringer, der passer til den enkelte. Jeg ved, at det med dansk og matematik har været svært for mange i tidligere skoleforløb – derfor er det vigtigt, at de oplever at have succes med det, de laver her. Det opkvalificerende forløb handler om at give de unge tilstrækkelige forudsætninger i dansk og matematik til, at de kan komme i gang med en uddannelse.

Kontakt
ivmi@tietgen.dk

JEANET ROHOLDT

JEANET ROHOLDT

UU-vejleder

Jeg arbejder som UUO vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning med individuel -, gruppe – og kollektiv vejledning. Her arbejder jeg med frafaldstruede unge fra 18 år til 30 år, der har mange forskellige udfordringer – faglige, personlige og sociale. Jeg hjælper også unge uden for uddannelsessystemet, herunder Uddannelsesbroen, som gerne vil have hjælp til at komme i gang med uddannelse. Min uddannelsesmæssige baggrund er læreruddannelsen på Lærerseminariet i Odense og vejlederuddannelsen.

Kontakt
jbro@odense.dk
24885672

KATHRINE HØJ BASTRUP

KATHRINE HØJ BASTRUP

Underviser

Min faglige profil hviler dels på en baggrund og erfaring som lærer i folkeskolen og dels på en efterfølgende kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser; min erfaring har dermed rod i både et praktisk og et teoretisk fundament inden for det pædagogiske og læringsteoretiske område. Jeg interesserer mig for, hvordan relationer, motivation og erfaringer spiller ind på læring og udvikling, og hvordan jeg med denne viden bedst muligt understøtter den enkelte unge gennem anerkendelse og fokus på ressourcer.

Kontakt
kahb@tietgen.dk
22596234

STINE ENGQVIST

STINE ENGQVIST

Underviser og mentor

Jeg kommer med mange års erfaring fra detailhandlen. Her har salg og ledelse været en stor del af min hverdag. Jeg brænder for de bløde værdier og sætter stor ære i at møde de unge der hvor de er. I 3 år har jeg undervist i afsætning og økonomi på en erhvervsskole. Kombinationen af praksis og undervisning har givet mig grundlaget for mit arbejde som mentor. Jeg ser mentorarbejdet som en så vigtig del af hverdagen for mange unges start på en ny fremtid.

Kontakt
stev@tietgen.dk
22195230

Information

Om Uddannelsesbroen (PDF)

Om Uddannelsesbroen (Til print)

Følg os på

Designet af: Stagbird Video