Hvad er Uddannelsesbroen?

Uddannelsesbroen er et opkvalificerings- og afklaringsforløb i tæt samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Kold College, SOSU-Fyn, Dalum Landbrugsskole og Tietgen. Vi arbejder med 18-30 årige uddannelsesparate, der er på uddannelseshjælp. Vores formål er, at deltagerne på forløbet får de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse. De unge kommer fra de tre kommuner Nordfyn, Faaborg-Midtfyn samt Odense. Det er sagsbehandlerne på jobcentrene, der afgører og visiterer til Uddannelsesbroen.

Vi fokuserer så vidt som muligt på at tilrettelægge et individuelt forløb, der giver mening, indhold og relevans for den enkelte unge. På forløbet tilbydes der bl.a. temaundervisning, individuelle opgaver, dansk, matematik og EUD-undervisning, kompetenceafklaring, praktik- og lærepladssøgning samt fysisk aktivitet.

Uddannelsesbroen er inddelt i 3 forløb – det opkvalificerende forløb, det forberedende og det afklarende forløb. Afhængigt af den unges baggrund, fremtidsplaner og generelt ståsted, tilbydes der forskellige aktiviteter på forløbet. Derudover tilbydes der uddannelsespraktik på de fem erhvervsskoler – 2 uger på hver skole fordelt henover forløbsperioden.

Der er et fast skema hver uge med 25 timer pr. uge. Mandag til torsdag er det fra kl. 8.30-14.00 og fredag er det fra kl. 8.30-11.45

Uddannelsespraktik

Med vores fokus på erhvervsuddannelser, tilbyder vi uddannelsespraktik på de fem erhvervsskoler, så deltagerne får et indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder og -områder. Uddannelsespraktikkerne sker 3 gange årligt og foregår i 2 sammenhængende uger på hver af de ovenstående erhvervsskoler. Disse forløb skal give den unge indblik i de forskellige uddannelsesretninger, der tilbydes, så den unge kan føle sig sikker i sit valg og ikke spilder et forsøg af de maksimalt 3 forsøg, som man nu har, pga. den nye EUD-reform, der trådte i kraft fra august 2015. Derfor lægger vi stor vægt på, at den unge, som minimum, kobles på én uddannelsespraktik, som led i afklaring og indsigt.

Det opkvalificerende forløb

På det opkvalificerende forløb fokuserer vi på dansk og matematik i et fagligt værksted. Den unge får sin egen undervisningsplan, så der arbejdes lige præcis med de opgaver, der passer til den unges niveau. På forløbet kan den unge få de nødvendige prøver, som er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne. På dette forløb er det også muligt at komme i uddannelsespraktik på erhvervsuddannelserne, så den unge samtidigt bliver afklaret omkring kommende uddannelse.

Det forberedende forløb

På det forberedende forløb fokuserer vi på at skabe et undervisningsmiljø igennem hold- og temaundervisning. Ud over temaundervisning tilbyder vi på det forberedende forløb undervisning i dansk og matematik som led i opkvalificering. Temaerne omhandler bl.a.:

 • Samarbejde
 • Samfundsforhold
 • Fysisk sundhed
 • Kommunikation
 • Psykisk trivsel

Det forberedende forløb har fokus på holdundervisning og skal give de unge gode skoleoplevelser og gøre dem uddannelsesparate. 

Det afklarende forløb

På det afklarende forløb fokuserer vi på at arbejde med de individuelle planer, der er blevet lagt og som skal sikre, at den unge kommer videre. Den individuelle plan er meget forskellig fra person til person og indebærer bl.a. at de unge arbejder med:

 • CV – og ansøgningsskrivning
 • Kompetenceafklaring og -udvikling
 • Læreplads- og praktikpladssøgning
 • Virksomhedspraktik
 • Vejledningssamtaler
 • Individuelle uddannelsespraktikker
 • Indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder

Det afklarende forløb fokuserer på udarbejdelse af individuelle planer, virksomhedspraktik, uddannelsesafklaring og uddannelsesvejledning.  

Mentorstøtte

Uanset hvilket af de tre forløb man starter på, er der, efter den unges eget ønske og behov, mulighed for at få en uddannelsesmentor. En uddannelsesmentor vil kunne støtte den unge igennem forløbet og hjælpe med mødestabilitet, at få overblik over økonomien, give indsigt i den unges styrke, den unges udfordringer, praktiksøgning samt valg og påbegyndelse af uddannelse.

Der er mulighed for, efter aftale, at koble efterværn på den unge. Det vil sige, at den samme uddannelsesmentor støtter og fastholder den unge igennem den påbegyndte uddannelse igennem hyppig personlig kontakt.

Information

Om Uddannelsesbroen (PDF)

Om Uddannelsesbroen (Til print)

Følg os på

Designet af: TietgenMathias Dieu