Udvikling af vejledningsmodel i Grønland

Udvikling af vejledningsmodel i Grønland

Uddannelsesbroen nyheder I april mødtes partnerne fra Nordplus-projektet igen – denne gang i Grønland. Arbejdsdagene foregik på Niuernermik Ilinniarfik, handelsskolen i Nuuk, for at arbejde videre med udviklingen af en vejledningsmodel, hvor fokus er på...